Forskjeller mellom Bibelen og Koraan

BibelenQur’an (Koraan)
Monoteistisk, trinitarisk (Jes 43:10; 44:6-8; Mat 28:19; 2 Kor 13:14).Monoteistisk (5:73; 112:1-4) fornekter Treenigheten (5:73)
Jesus er Gud legemmeliggjort (Kol 2:9)Jesus er ikke Gud (5:17;75)
Jesus ble korsfestet (1 Pet 2:24)Jesus ble ikke korsfestet (4:157)
Jesus stod opp fra de døde (Joh 2:19-20)Jesus oppstod ikke.
Jesus er Guds sønn (Mar 1:1)Jesus var ikke Guds sønn (9:30)
Den hellige ånd, den tredje personen i guddommen. Han vil bære vitnesbyrd om Jesus (Joh 14:26; 15:26)Den hellige ånd er engelen Gabriel (2:97;16:102)
Frelse ved nåde igjennom tro (Ef 2:8-9)Frelse ved oppriktighet og arbeide (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9).
Djevelen er en fallen engel (Jes 14:12-15)Djevelen eller Satan er ikke en fallen engel, men en fallen Jin (2:34; 7:12; 15:27; 55:15).
Mennesket er frafallent, en synder (Rom 3:23)Mennesket er i grunnen godt
Disiplene var kristne (Apg 11:26)Disiplene erklærte seg selv som muslimer (5:111)
Tilbedelse på Sabbaten (2 Mos 20) og senere på søndag(Rom. 14:5-6; Apg 20:7; 1 Kor. 16:1-2).Tilbedelse på fredag (62:9)
Tallrike mirakler er skrevet ned (1Kor 15:3.5  osv.)Ingen mirakler er nedtegnet, men de mener Koraan er et mirakel
Har tallrike profetier (Jes 53; Mik 5:2, etc.).Har ingen profetier

Etter hvert som flere ting kommer til, vil vi legge dem til listen.