Forskjeller mellom Bibelen og Koraan

Bibelen Qur’an (Koraan)
Monoteistisk, trinitarisk (Jes 43:10; 44:6-8; Mat 28:19; 2 Kor 13:14). Monoteistisk (5:73; 112:1-4) fornekter Treenigheten (5:73)
Jesus er Gud legemmeliggjort (Kol 2:9) Jesus er ikke Gud (5:17;75)
Jesus ble korsfestet (1 Pet 2:24) Jesus ble ikke korsfestet (4:157)
Jesus stod opp fra de døde (Joh 2:19-20) Jesus oppstod ikke.
Jesus er Guds sønn (Mar 1:1) Jesus var ikke Guds sønn (9:30)
Den hellige ånd, den tredje personen i guddommen. Han vil bære vitnesbyrd om Jesus (Joh 14:26; 15:26) Den hellige ånd er engelen Gabriel (2:97;16:102)
Frelse ved nåde igjennom tro (Ef 2:8-9) Frelse ved oppriktighet og arbeide (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9).
Djevelen er en fallen engel (Jes 14:12-15) Djevelen eller Satan er ikke en fallen engel, men en fallen Jin (2:34; 7:12; 15:27; 55:15).
Mennesket er frafallent, en synder (Rom 3:23) Mennesket er i grunnen godt
Disiplene var kristne (Apg 11:26) Disiplene erklærte seg selv som muslimer (5:111)
Tilbedelse på Sabbaten (2 Mos 20) og senere på søndag(Rom. 14:5-6; Apg 20:7; 1 Kor. 16:1-2). Tilbedelse på fredag (62:9)
Tallrike mirakler er skrevet ned (1Kor 15:3.5  osv.) Ingen mirakler er nedtegnet, men de mener Koraan er et mirakel
Har tallrike profetier (Jes 53; Mik 5:2, etc.). Har ingen profetier

Etter hvert som flere ting kommer til, vil vi legge dem til listen.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.