Har Jehovas vitners Gud foretatt den største kjærlighets handling?

av Matt Slick

I hht. VAKTTÅRNET BIBEL OG TRAKTAT SELSKAP er ikke Gud en treenighet og Jesus er ikke Gud. På grunn av denne innstillingen spør jeg av og til Jehovas vitner: ”Sett fra ditt ståsted, har Jehova foretatt den største kjærlighets handling?” Jeg får forskjellige svar siden Vakttårnet ikke har indoktrinert dem om dette spørsmålet og svarer som oftest at den største handlingen er at Gud sendte ” Sin egen sønn til jorden for å dø for oss. ’Det er et godt svar, men er det riktig? Jeg pleier deretter å sitere Joh 15:13: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.” Jehovas vitners Bibel sier: Ingen har større kjærlighet enn den som oppgir sin sjel for sine venner.”

Vi kan se at den største kjærlighets handling er å ofre livet sitt for en annen. Legg merke til at Jesus selv sier at å ofre seg selv er den største handlingen. Derfor spør jeg igjen Jehovas vitner om Jehova har utført denne kjærlighets handling? Det er da at Jehovas vitner får store problemer.

Jeg forteller dem at som en trinitarianer har Gud utført denne kjærlighets handling. Jesus er Gud legemmeliggjort. (Joh 1:1,14) Derfor har Gud ofret livet sitt for en venn. Han har utført den største kjærlighets handling som noen kan gjøre – akkurat som Jesus sa. Så spør jeg Jehovas vitner ”Hvorfor vil du ha meg til å forlate min Gud som har utført den største kjærlighets handling for din gud som ikke har gjort det?” Til det har de ikke noe egentlig svar.

Her er en klargjøring:

 1. Gud er kjærlighet
  1. 1 Joh 4,16 ”Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.”
   1. Vakttårnet: ” 16 Og vi har selv lært å kjenne og har trodd på den kjærlighet som Gud har i vårt tilfelle. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i forening med Gud, og Gud blir i forening med ham.”
 2. Gud viser den største kjærlighet
  1. Han er uendelig, hellig, kjærlig, og ingen kan vise disse egenskapene bedre enn Gud selv.
   1. Gud kan demonstrere sin egen natur
   2. Finnes det noen som kan utkonkurrere Gud når det gjelder kjærlighet?
 3. Jesus representerer sin Far
  1. Heb 1,3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
   1. Ny verden oversettelsen av de hellige skrifter sier: ”Han er gjenskinnet av hans herlighet og det nøyaktige bilde av selve hans vesen, og han opprettholder alle ting ved hans krafts ord; og etter at han hadde utført en renselse for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i de høye regioner. ”
  2. Joh 14,9 Jesus svarer: ".. Den som har sett meg, har sett Faderen..”
   1. Ny verden oversettelsen av de hellige skrifter: ”..Den som har sett meg, har også sett Faderen..”
 4. Jesus sa,..
  1. Joh 15:13: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.”
   1. Ny verden oversettelsen av de hellige” Ingen har større kjærlighet enn denne: at en overgir sin sjel for sine venner”
 5. Konklusjon
  1. Om Jesus ikke er Gud og han gav sitt liv, da gjør han noe større enn det Faderen kan gjøre.
  2. Om Jesus er gud og han gav sitt liv, da har Gud utført den største kjærlighets handling

Forhåpentligvis vil dette kunne bringe Jehovas vitner til sannheten og den levende Gud som elsker oss så meget at han ble menneske og døde for oss og viste oss den største kjærlighets handling.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.