Interessante sitater fra Koraan

Koraanen er Islams hellige bok. Den skulle være en perfekt bok, inspirert og uten feil og mangler. Ville du vente følgene sitater fra en slik bok?

Alle sitatene er hentet  fra http://islam.no

 1. Det er ikke bra og gå in i et hus bakveien.
  1. ”De spør deg om nymånene, si: De er tidsbestemmelser for menneskene, og for valfarten. Det er ikke fromhet, men overtro å gå inn i huset fra baksiden. Fromhet finnes hos den som frykter Gud. Så gå inn i huset gjennom døren og frykt Gud, så det må gå dere godt.” (2:189)
 2. Byer (Sodoma og Gomorra) settes på hodet – bokstavelig!
  1. ”Utsendingene sa: «Hør, Lot, vi er Herrens utsendinger. De vil aldri få tak i deg, så dra du og dine i en nattestund. Ingen av dere må snu seg tilbake, unntatt din hustru! Hun vil bli rammet av det som overgår de andre. Tiden for dem er morgenstunden. Er ikke morgenstunden nær? Da Vår beslutning ble iverksatt, snudde Vi opp ned på byen, og lot teglstein med Herrens merke» (11:81-82)
  2. Vi snudde opp ned på byen, og lot teglstein regne over dem.” (15:74)
 3. En gutt og hunden hans sover i 309 år i en hule.
  1. ”Og Vi vekket dem opp, så de kunne snakke med hverandre. En av dem sa: «Hvor lenge har vi vært her?» Og de andre svarte: «En dags tid, eller en del av en dag.» Og de fortsatte: «Herren vet best hvor lenge vi har vært her! Send en av oss av gårde ned til byen med denne sølvmynten, og la ham undersøke hvem som har mest velegnet mat, og så bringe oss forsyninger fra ham. Men han må gå fintfølende til verks, og ikke røpe oss for noen.”(18:19)
  2. “De forble i hulen i tre hundre år, og ni til.” (18:25)
 4. Solen går ned i et gjørmet vannhull.
  1. ”..til han kom dit solen går ned. Han fant at den gikk ned i et gjørmet vannhull, og et folk som bodde ved det. Vi sa: «Dhul Qarnayn, enten får du avstraffe dem, eller du får vise dem godhet.” (18:86)
 5. Jesus snakket mens han lå i vuggen.
  1. ”Maria gjorde tegn henimot barnet, og de sa: «Hvordan vil du vi skal snakke til den som er et barn i vuggen? Da sa barnet: «Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften, og gjort meg til profet!»”(19:29-30)
 6. Kong Salomo lærte å snakke fuglenes språk.
  1. ”Salomo ble Davids arvtager, og han sa: «Hør folk, vi er blitt lært fuglenes tale, og er blitt gitt av alle ting. Dette er i sannhet en klar gunstbevisning.» “(27:16)
 7. Maur kan snakke
  1. ”..til de kom til maurdalen, og en maur sa: «Maur, gå inn i deres boliger, så Salomo og hans hær ikke tramper dere i hjel uten at de merker det.” (27:18)
 8. Allah skapte syv himmeler og syv jorder
  1. ”Gud er det som skapte syv himler, og jorden likeledes! Ordet stiger ned mellom dem, så dere må vite at Gud evner alt, og at Gud omfatter alle ting i visdom!” (65:12)
 9. Stjerneskudd skal drive bort onde ånder
  1. ”Vi har prydet den nederste himmel med bluss, og gjort dem til kastevåpen mot satanene. For dem har Vi gjort i stand Ildens straff.” (67:5)
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.