Jehovas vitner i et nøtteskall

av Matt Slick

I hht. Jehovas vitners teologi er Gud en enkel person og ikke en treenighet. Han er ikke allvitende ei heller allestedsnærværende. Han skapte først erkeengelen Gabriel og igjennom ham alle andre ting, universet inkludert, jorden, Adam og Eva osv.  Dette skapende arbeidet tok Gud 42 000 år. Tidligere lærte Vakttårnets bibel (=Jehovas vitners bibel) at Gud regjerte universet fra et eller annet sted i stjernebildet Pleiadene. Dette har senere blitt endret slik at man i dag sier ”Pleiadene kan ikke lenger anses om senteret i universet og det ville være uklokt av oss å prøve å legge Guds trone et fast sted i universet.”1 Slike endringer og til og med selvmotsigelser forekommer ofte i Jehovas vitners lære. Når en læresetning endres forteller de sine etterfølgere at sannhetens lys blir klarere.

Etter at Adam hadde syndet ble paradiset som Gud hadde skapt for dem ødelagt. Derfor lagde Gud et system for forløsning som ble åpenbart i Bibelen og som ville ende med korsfestelsen av Jesus Messias. Men i mellomtiden trengte Gud en organisasjon på jorden som var synlig og teokratisk og som kunne representere ham. Opp igjennom historien har denne sanne organisasjonen hatt en rekke sanne Jehovas vitner (Noah, Abraham, Moses, David osv.). Men det var ikke før på slutten av1800-tallet at Charles Taze Russell startet hva som er kjent som Vakttårnets bibel og traktat selskap som drives med hovedkvarter i Brooklyn, New York, USA. Denne organisasjonen krever å være den eneste sanne kanalen for Guds sannhet på jorden i dag. Og det er den alene som kan korrekt forklare Guds ord siden den er en direkte forlengelse av Guds arm på jorden.

Da tiden kom for frelseren å bli født på jorden tok Mikael, erkeengelen menneskelig form og ble Jesus. Jesus vokste og holdt alle Guds bud og syndet aldri. Senere døde Jesus, men ikke på et kors, men på en tortur pæl, hvor han bar menneskers synder - men dette inkluderte ikke syndene til Adam. Jesus oppstod fra de døde som en ånd, ikke fysisk (kroppen hans ble oppløst og tatt opp til Gud) og under hans besøk hos menneskene på jorden, manifesterte han seg i en midlertidig kropp som de kunne se og berøre. Og slik begynte den sanne Guds kirke: Jehovas vitner.

Ned gjennom historien har det vært en rekke sanne vitner som har klart å holde på Sannheten til tross for den ”djevelske” læresetningen om treenigheten som hadde gjennomsyret den kristne kirke. Kristendommen er fylt opp av pastorer som er antikrist, i kirker som drives av Satan og som støtter de jordiske regjeringer som alle er av djevelen. Med andre ord, hele kristendommen er falsk og det er bare Jehovas vitners teokratiske organisasjon som ledes av flere menn i Brooklyn, New York, som er sann.

På slutten av 1800 organiserte en ung mann på 18 år, en bibelklasse i Pittsburgh, Pennsylvania. I 1879 forsøkte han å utbre læren sin så han utgav et blad ”The Herald of the Morning” sammen med N.H. Barbour som hadde startet magasinet. I 1884 hadde Russel full kontroll over magasinet og ga det et nytt navn: The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom,
Og samtidig grunnla han Zion's Watch Tower Tract Society (Nå kjent som Vakttårnets Bibel og traktat selskap). Russell var lærer og veileder for organisasjonene som lærte at Jesus kom tilbake i 1914, men usynlig, og regjerer nå i himmelen. Når Jesus tilslutt kommer fysisk tilbake til jorden kommer slaget ved Armageddon, og han vil opprette sitt tusenårsrike.

I løpet av disse tusen år vil folk gjenoppstå og få en sjanse til frelse ved å følge Jehovas vitners prinsipper som er kjent igjennom Vakttårnets organisasjon. Etter tusenårsriket vil de som ikke anerkjenner Gud vil bli tilintetgjort, de vil slutte å eksistere. Resten av Jehovas vitner som har fulgt trofast Guds organisasjon på jorden vil bli frelst fra utryddelse og vil bo i et jordisk paradis for evig. Himmelen derimot er en spesiell plass for en gruppe på 144 000 Jehovas vitner – de eneste som er født på nytt og som har tillatelse til å delta i den årlige nattverden. Disse er de eneste som har ”udødelige” liv, de andre har ”evigvarende” liv. De som har udødelig liv har ikke kropper som har blitt gjort levende igjen. De har ånde kropper. De som er i det jordiske paradiset har evigvarende liv og har gjenoppståtte kropper som må ernære gjennom spising, hvile osv.

Når du studerer sammen med Jehovas vitner erklærer du deg villig til å delta på fem møter i uken hvor du læres opp i Vakttårnets skrifter og læresetninger. Du kan ikke bli døpt før etter seks måneder og har besvart uttallige spørsmål fra et panel av eldste. Men må ikke ha langt hår eller skjegg, og kvinnene må fremstå beskjedne i klesdrakten. De har ikke lov til å hilse nasjonalflagget, synge nasjonalsangen, feire fødselsdager eller jul, kan ikke ta imot blodoverføringer og de kan ikke gå inn i forsvaret. Det må settes opp en timetabell hvor man skal gå fra dør til dør for å selge Vakttårnet og dets litteratur, få donasjoner som sendes direkte til hovedkvarteret i Brooklyn, New York.

Om du noensinne forlater Jehovas vitner blir du betraktet som en frafallen og unngås av alle andre.

  • 1. Watchtower, 11/15/53, p. 703.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.