Jehovas vitners historie

Av  Matt Slick

Jehovas vitner ble startet i 1872 av Charles Taze Russell. Han var født 16. Februar 1852 som sønn av Joseph L. og Anna Eliza Russell. Han hadde store vanskeligheter med å akseptere helvetesilden og fornektet etter hvert også Treenigheten, Jesu guddommelighet og Den hellige ånd. Da Russell ble 18 år organiserte han en bibelklasse i Pittsburgh, Pennsylvania. I 1879 prøvde han å popularisere sine avvikende ideer og læresetninger. Sammen med grunnleggeren av “The Herald of the Morning” publiserte de sammen magasinet, men i 1884 kontrollerte Russell publikasjonene og satte nytt navn på det: The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom (Vakttårnet annonserer Jehovas Kongedømme), og han grunnla Zions Vakttårns traktat selskap (Nå mer kjent under navnet Vakttårnets bibel og traktatselskap).  De første utgavene av Vakttårnet ble utgitt i 6000 eksemplarer i måneden. I dag pumper Jehova vitners trykkeri  i Brooklyn, New York, ut  100 000 bøker og 800 000 kopier av sine to magasiner per DAG!

Russell erklærer at Bibelen kan bare forstås i hht. hans forklaringer. Det er et farlig arrangement siden han kontrollerte alt som ble skrevet i Vakttårnet. Den slags krav er vanlig blandt ledere av forskjellige kult religioner.

Da Russell døde i oktober 1916 var det en sakfører fra Missouri som het Franklin Rutherford som overtok presidentskapet for Vakttårnets organisasjon. Nå var det kjent som the International Bible Students Association (Den internasjonale foreningen for bibel studerende). I 1931 forandret han navnet på organisasjonen til  Jehovas vitner.

Efter Rutherfords død overtok Nathan H. Knorr som president, og efter ham Frederic William Franz.

Selskapet ble ledet av Mr. Henschel som døde i 2003 hvorefter Don A. Adams overtok. Selskapet har mer enn 4 millioner medlemmer over hele verden. Vakttårnet forsamlingen har statistikk som sier at det er 740 husbesøk bak hver av de som er rekruttert av de nær 200 000 nye medlemmer som kommer til hvert år.

Jehovas vitner har flere bokstudier hver uke. Medlemmene er ikke forpliktet til å delta, men det  er et forsiktig press for å få proselyttene til å delta. Det er under disse bokstudiene at medlemmene stadig blir utsatt for anti-kristelige læresetninger. Det gjennomsnittelige medlem med sin stadige indoktrinering, kan lett slå ut enhver gjennomsnittelig kristen når det gjelder å forsvare sin tro.

Jehovas vitner fremstiller læresetningen om Treenigheten som hedensk i sitt opphav og at kristendom i sin helhet har kjøpt djevelens løgner. Sammen med fornektelsen av Treenigheten fornekter de like sterkt Kristi guddommelighet, guddommeligheten til Den hellige ånd, troen på et helvete og evig straff i helvete.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.