Koraanen sier at Bibelen ikke er korrupt

Muslimer gjentar gang på gang at Bibelen er blitt korrupt og at Koraan er den eneste troverdige skriften som eksister. Det er grunnen til at muslimene så ofte angriper Bibelen. Men det er ikke i overensstemmelse med Koraanen. Koraanen sier at Mosebøkene (=Torah), Salmenes bok, og Evangeliene er alle gitt av Gud.

  • Torah – ”Vi gav i sin tid Moses skriften, og Vi sendte sendebud etter ham.” Sura 2:87)1
  • Salmene –”Vi har gitt deg åpenbaringer, slik som Vi gav Noa åpenbaringer, og profetene etter ham, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehøvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og til David gav Vi salmene.” (4:163)
  • Evangeliene – ”Han har åpenbart deg skriften med sannheten, som stadfester det som forelå før den. Han har åpenbart loven og evangeliet før, (3:3) som ledelse for menneskene. Han har åpenbart kriteriet. (3:4)  ”Vi lot Jesus, Marias sønn, følge i profetenes spor, for å stadfeste loven som var før ham. Og Vi gav ham evangeliet med ledelse og lys for å stadfeste det som forelå før det i loven, og som ledelse og formaning for de gudfryktige.”(5:46)

Vi ser at Koraan klart sier at Torah, Salmene og Evangeliene alle var gitt av Gud. Vi kristne er helhjertete enige i det. Men muslimene sier at Bibelen er korrupt og full av selvmotsigelser. Om det var slik, kan de ikke tro på Koraanen, siden den sier at Guds ord kan ikke endres.

  • ”Sendebud før deg er blitt beskyldt for løgn, men de bar med tålmod løgnbeskyldningene og sine plager til Vår hjelp nådde dem. Ingen kan endre Guds ord. Du har nå fått beretningen om sendebudene. ” (6:34)
  • Fullkomment er Herrens ord i sannhet og rett. Ingen kan endre Hans ord. Han er den Hørende, den Allvitende. (6:115)
  • ”De får et godt budskap i jordelivet og det hinsidige. For Guds ord finnes ingen forandring. Dette er den store seier.” (10:64)

Mens Mohammed levde (570-632) gjorde han krav på at han mottok Koraan fra Allah. Det betyr at Bibelen, som allerede eksisterte, ikke kunne ha vært korrupt siden Koraan sier at Guds ord ikke kan bli korrupt. Spørsmålet jeg har til muslimene er: ” Når og hvor ble Bibelen korrumpert siden Koraanen sier at Torah, Salmene og Evangeliene er fra Allah og at Allahs ord ikke kan endres?”

  • 1. Henvisningene til Koraan som er brukt her kan finnes på nettsiden http://www.islam.no/
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.