Ce este adevărul?

Adevărul nu este un sentiment. Adevărul nu este o idee. Adevărul se găseşte în Biblie. Cultele eretice greşesc pentru că ele nu au adevărul. De aceea ele au o înţelegere falsă a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul, a Sfântului Duh, şi a ceea ce a făcut Isus pe cruce. Pentru că greşesc asupra acestor lucruri, ele sunt în eroare în ceea ce priveşte doctrina mântuirii.

Sinceritatea şi faptele bune nu depăşesc distanţa creată de păcat între Dumnezeu şi om. Numai sângele lui Isus poate curăţa o persoană (Evrei. 9:22; Ioan 14:6). Sinceritatea şi faptele bune sunt numai un sprijin pentru ceea ce este într-un individ ca să merite graţia lui Dumnezeu. Sinceritatea este o formă de mândrie când este folosită ca o justificare pentru a fi acceptat de către Dumnezeu: "Dar Dumnezeule, uită-Te la inima mea. Vezi cât de sincer am fost? Merit să fiu în Rai."

Nu. Dacă sinceritatea şi faptele bune erau de ajuns pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu, atunci El nu ne-ar fi dat Biblia ca să corecteze ideile noastre sincere şi greşite, şi El nu L-ar mai fi Trimis pe Fiul Său să îndeplinească ceea ce faptele bune nu ar fi putut să facă.

Adevărul este ceea ce afirmă Dumnezeu că este adevărat.

Numai un singur Dumnezeu

 • Creştinism:
  • Adevărata doctrină creştină susţine că există numai un singur Dumnezeu care a existat vreodată oriunde, în orice loc, în orice timp. Nu există nici un Dumnezeu format înaintea lui Dumnezeu; nu va mai fi nici un Dumnezeu apărut după Dumnezeu (Isaia 43:10). Dumnezeu nici nu ştie măcar de orice alţi Dumnezei (Isaia 44:8). Există doar un singur Dumnezeu în întreg universul. Doar unul.   Aceasta se numeşte monoteism.
 • Mormonism:
  • Dumnezeul Pământului  este unul dinte mulţi, mulţi dumnezei (Bruce McConkie, Doctrina mormonă, p. 163).  Aceasta se numeşte politeism.  Oricum, ei se închină doar unuia dintre aceşti mulţi dumnezei, celui numit Elohim.  Aceasta se numeşte monolatrie.
  • Elohim (aşa cum mormonilor le place să-L numească pe Tatăl) a fost un om pe o altă planetă (Doctrina mormonă, p. 321). Elohim a devenit un Dumnezeu şi a venit în această lume cu soţia lui divină (Articole ale credinţei, de James Talmage, p. 443). Mormonii au posibilitatea să devină dumnezei ai propriilor lor lumi (Învăşături ale profetului Joseph Smith, paginile 345-347, 354).
  • Aceasta contrazice învăţăturile scripturii. Mormonii sunt politeişti. Creştinismul este monoteistic. Mormonism este foarte greşit.
 • Martorii lui Iehova:
  • Ei cred într-un singur Dumnezeu (Fiţi siguri de toate lucrurile, p 188).   Ei îl numesc pe Dumnezeu "Iehova." În această privinţă, Martorii lui Iehova sunt corecţi. Există numai un singur Dumnezeu.

Trinitatea

 • Creştinism:
  • Dumnezeu este o trinitate de persoane: Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Tatăl nu este aceeaşi persoană cu Fiul. Fiul nu este aceeaşi persoană cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este aceeaşi persoană cu Tatăl. Ei toţi sunt eterni, divini, şi omniscienţi.
  • Obiecţii asupra Trinităţii sunt cum că aceasta nu ar fi logică. Logica nu ar trebui să conducă scriptura. Ea este de la Dumnezeu, sunt lucruri în ea care sunt greu de înţeles. Mai mult, amprentele lui Dumnezeu se văd în toată creaţia. În Romani 1:20 scrie că trăsăturile invizibile ale lui Dumnezeu să văd cu claritate în creaţie. Creaţia este alcătuită dintr-o trinitate de trinităţi: timp, spaţiu şi materie. Timpul este trecut, prezent şi viitor. Fiecare "parte" este diferită, cu toate acestea ele sunt de aceeaşi natură: temporală. Spaţiul este înălţime, lărgime şi adâncime. Fiecare "parte" este diferită, cu toate acestea ele sunt de aceeaşi natură: spaţială. Materia este solidă, lichidă şi gazoasă. Fiecare "parte" este diferită, cu toate acestea ele sunt de aceeaşi natură: materială.
 • Mormonism:
  • Trinitatea este precum un minister condus de trei dumnezei separaţi: un dumnezeu numit tatăl, un dumnezeu numit fiul şi un dumnezeu numit duhul sfânt. Eroare lor constă în presupunerea că o "persoană" trebuie să existe într-o manieră trupească (Doctrine şi Legăminte, 130:22)  -- ceva cu corp şi carne.
  • Aceasta contrazice viziunea ortodoxă asupra Trinităţii, aşa cum face şi învăţătura că există mai mult decât un singur Dumnezeu (Isaia 43:10; 44:6,8).
 • Martorii lui Iehova:
  • Ei neagă Trinitatea (Dumnezeu să fie adevărul, p. 100-101; Fiţi siguri de toate lucrurile, p.386). Ei spun că există o singură persoană în Dumnezeire: Tatăl.
  • Ei greşesc prin aceea că neagă adevărata doctrină a Trinităţii.

Isus

 • Creştinism:
  • Isus este a doua persoană a Trinităţii. Isus este atât om cât şi Dumnezeu. El este pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om (Coloseni 2:9). El a fost în forma lui Dumnezeu, S-a golit pe Sine şi a devenit un om (Filipeni 2:5-8). În calitate de om-Dumnezeu, El este mijlocitorul (1 Timotei 2:5). Isus nu a fost creat (Ioan 1:1-3), ci El este creatorul tuturor lucrurilor (Coloseni 1:16-17).
 • Mormonism:
  • Isus, diavolul şi noi toţi suntem literalmente copii spirituali născuţi într-o stare pre-existentă, literalmente descendenţii lui Dumnezeu Tatăl şi ai soţiei lui divine (Doctrina Mormonă p. 516; Jurnal de Disertaţie, Vol. 4, p. 218).
 • Martorii lui Iehova:
  • Isus este Arhanghelul Mihail care a devenit om, a murit pe un stâlp – nu o cruce – a înviat într-un trup spiritual şi s-a întors în rai să fie înger din nou (Turnul de Veghere, 15 Mai, 1963, p. 307; Lumea Nouă, 284).
  • Problema aici este că Isus (Mihail) ar fi un lucru creat. De aceea Biblia Martorilor lui Iehova adaugă cuvântul "altul" de patru ori în Coloseni 1:16-17. Cuvântul "altul" nu este în textul original al Bibliei.

Mântuire

 • Creştinism:
  • Mântuirea, sau iertarea păcatelor, este ceva ce-ţi este dat de Dumnezeu. Este un dar gratuit (Romani 6:23). Păcătosul este socotit neprihănit în ochii lui Dumnezeu numai prin credinţa pe care credinciosul o are în sacrificiul lui Isus pe cruce. Neprihănirea, sau a fi declarat drept, se realizează prin intermediul credinţei (Romani 5:1). Faptele noastre nu au nici un rol în mântuire. Dacă faptele noastre ar putea avea vreun rol, atunci Isus a murit în zadar (Galateni 2:21).
 • Mormonism:
  • Doctrina iertării păcatelor în Mormonism este că tu eşti mântuit prin har după ce ai făcut tot ceea ce puteai face (Articolul 8 al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă; Articole ale Credinţei, de James Talmage, p. 92). Ei au adăugat la munca finală a lui Isus pe cruce spunând că Isus a făcut posibil pentru noi ca să fim iertaţi. Faptele noastre trebuie să fie combinate cu sacrificiul final al lui Hristos şi abia atunci merităm iertarea păcatelor noastre înaintea lui Dumnezeu.
  • Eroarea constă în credinţa că faptele noastre au un rol în mântuirea noastră, în iertarea păcatelor noastre. Nu au. În Galateni, la capitolele 3 şi 5, Pavel a abordat problema aceasta şi a condamnat ideea de a respecta chiar şi măcar o parte a Legii pentru a fi socotit neprihănit în ochii lui Dumnezeu. Mântuirea este un dar gratuit, plătit de sângele lui Hristos.
 • Martorii lui Iehova:
  • Iertarea păcatelor se obţine prin fapte bune şi prin cooperare cu Dumnezeu (Studii în Scripturi, Vol. 1, pp. 150, 152). Ei susţin că sacrificiul lui Isus (în realitate arhanghelul Mihail) a deschis uşa pe care Adam o închisese. Cu alte cuvinte, datorită sacrificiului lui Isus tu eşti în stare să cooperezi cu Dumnezeu pentru a-ţi câştiga mântuirea.
  • Eroarea aici este similară cu cea menţionată mai sus în cadrul mormonismului. Faptele nu au nici un rol în mântuirea noastră. Ele vin după ce noi suntem salvaţi, nu înainte şi nu vin în cooperare cu nimic. Să adaugi la acţiunea lui Hristos este ca şi cum a-i crede că ceea ce a făcut Isus pe cruce nu este de-ajuns. Aceasta este o insultă la adresa lui Dumnezeu.

În concluzie

Adevărul nu este important doar pentru că ne referim la adevăr. Este important pentru că adevărul defineşte în cine şi în ce credem. Este Isus fratele diavolului ca în Mormonism? Este El un înger care a devenit om? Sau este El creatorul universului, cea de-a doua persoană a Trinităţii? Numai una dintre variante este cea corectă.

Credinţa este vitală. Dar credinţa pusă în ceva fals este ca şi cum nu ai avea credinţă deloc. Credinţa este la fel de bună precum entitatea în care este plasată. De aceea este important să crezi în Isus cel adevărat. Acela al Bibliei, nu acela al Mormonismului şi nici acela al Martorilor lui Iehova.

Eternitatea este prea lungă ca să greşeşti. Mai ales legat de Isus.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.