Doctrina Creştină de Bază

1.      Există un singur Dumnezeu - Isaia 43:10; 44:6,8; Ioan 17:3; 1 Corinteni 8:5-6; Galateni 4:8-9
2.      Dumnezeu este o Trinitate - 2 Corinteni 13:14; 1 Petru 1:2
3.      Nu există alţi dumnezei înainte sau după Dumnezeu - Isaia 43:10
4.      Dumnezeu este atotştiutor - 1 Ioan 3:20
5.      Dumnezeu este atotputernic - Psalmul 115:3
6.      Dumnezeu este omniprezent - Ieremia. 23:23,24
7.      Dumnezeu este suveran - Zaharia 9:14; 1 Timotei 6:15-16
8.      Dumnezeu este duh - Ioan 4:24
9.      Dumnezeu a creat tot ceea ce există - Geneza 1:1; Isaia 44:24
10.      Spiritul nu are un trup de carne şi oase - Luca 24:39
11.      Dumnezeu a fost Dumnezeu dintotdeauna - Psalmul 90:2
12.      Isus este Dumnezeu - Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9; Filipeni 2:5-8; Evrei 1:8
13.      Isus a devenit om - Filipeni 2:5-8
14.      Isus are două naturi: divină şi umană - Coloseni 2:9; 1 Timotei 2:5
15.      Isus a fost fără păcat - 1 Petru 2:22
16.      Isus este singura cale către Dumnezeu Tatăl - Ioan 14:6; Matei 11:27; Luca 10:22
17.      Duhul Sfânt este Dumnezeu – Faptele Apostolilor 5:3-4
18.      Duhul Sfânt nu este o forţă. El este viu – Faptele Apostolilor 13:2
19.      Biblia este inspirată de Dumnezeu - 2 Timotei 3:16
20.      Toţi oamenii au păcătuit - Romani 3:23, 5:12
21.      Omul nu a evoluat, el a fost creat - Geneza 1:26
22.      Adam şi Eva au fost oameni reali - Geneza 3:20; 5:1; 1 Timotei 2:13
23.      Moartea a intrat în lume datorită păcatului lui Adam - Romani 5:12-15
24.      Păcatul ne-a separat de Dumnezeu - Isaia 59:2
25.      Isus a murit pentru toate păcatele noastre - 1 Ioan 2:2; 2 Corinteni 5:14; 1 Petru 2:24
26.      Sacrificiul lui Isus a fost o substituţie, pentru noi - 1 Petru 2:24
27.      Isus S-a ridicat din morţi în trupul Său fizic - Ioan 2:19-21
28.      Acei care Îl resping pe Isus vor merge în Iad - Apocalipsa 20:11-15
29.      Iadul este un loc al pedepsei prin foc - Matei 25:41; Apocalipsa 19:20
30.      Iadul este veşnic - Matei 25:46
31.      Cei nemântuiţi merg în Iad pentru totdeauna - Apocalipsa 21:8
32.      Mântuirea este un dar gratuit de la Dumnezeu - Romani 4:5; 6:23; Efeseni 2:8-9
33.      Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu - 2 Timotei 3:16
34.      Isus se va întoarce pe pământ în mod vizibil- Faptele Apostolilor 1:11
35.      Creştinii vor învia din morţi la întoarcerea lui Isus - 1 Tesaloniceni 4:14-17
36.      Va avea loc o răpire (a te întâlni pe nori cu Isus) -1 Tesaloniceni 4:14-17
37.      Va avea loc o judecată finală - 2 Petru 3:7
38.      Cei damnaţi vor fi aruncaţi într-un lac de foc - Apocalipsa 20:15
39.      Satana va fi alungat într-un lac de foc - Apocalipsa 20:10
Vor fi ceruri noi şi un pământ nou - 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.