Muslimer, les dette først, er du snill.

av Matt Slickman praying islam

Fred fra Gud vår Far!

Kristne og muslimer er uenige om Guds natur, frelse, profeter, de sanne skriftene osv. Flertallet på begge sider tror ikke at de kommer til å endre synspunkt. Dere tror på Allah og at Mohammad er hans profet. Jeg er kristen og er frelst av nåde ved min Herre og Frelser, Jesus. I lydighet til Kristus og i hht. Bibelen prøver jeg å vise feil og forkynne sannheten. Og som en kristen, forkynner jeg at kristendommen er sannhet. Derfor kan ikke Islam være sann. Dette sier jeg rett ut for at ingen muslim skal anklage meg for falskhet eller å ha en skjult agenda. Mitt mål er å omvende muslimer til Kristus så de kan finne frelse ved ham.

Men forstå at jeg har ikke noe hat ovenfor Mohammad, muslimer eller Koraan.  Muslimer har ikke gjort meg noe ondt og jeg har heller ikke noen traumer som barn som involverte islam. Isteden som en kristen søker jeg å bringe ære til Herren Jesus og i det jeg gjør det, må jeg lære at Islam er falsk fordi den motsier Bibelen. Om du er muslim vet jeg du vil motsi meg og kanskje oppfatte dette som en fornærmelse eller en slags forfølgelse. Jeg håper at slik ikke er tilfelle. Men jeg er bare trofast mot Herren Jesus og forsvarer hans sannhet åpenbart i Bibelen.

Jeg vet godt at det er mange gode muslimer i verden som er fredelige, ærlige, medfølende og som ønsker å tjene Gud i sannhet.  Dette er ingen feil hos muslimene. På samme måte håper jeg at du ikke vil si at det er galt i min ærlige hensikt å gjøre det samme i overensstemmelse med mitt hjerte siden jeg også prøver å tjene Gud.  Du kan fordømme meg som en vantro og det er greit. Men mitt håp om frelse finnes ikke i Islam og dens balansegang mellom gode gjerninger og onde gjerninger. Isteden finnes den i Jesus gjerning, i det han døde på korset og oppstod fra de døde.

Ikke desto mindre om jeg skulle ha misforstått noe i Islam tar jeg full og helt ansvart for det. Det er ikke min hensikt å tegne et falskt bilde av Islam og dernest forsøke å ødelegge dette bildet. Jeg ber bare at du dokumenterer og viser hvor jeg eventuelt har tatt feil og så skal jeg gjøre mitt beste for å rette på det innen rimelighetens grenser. Jeg sier ”innen rimelighetens grenser” fordi en meningsuenighet ikke behøver rettes. Men har jeg noen feil i fakta, definisjoner, dato eller Islamske doktriner vil jeg sette pris på å bli korrigert.

Jeg forsøker ikke å angripe eller kalle muslimene forskjellige ting eller å bruke følelsesladede eller dårlig begrunnede argumenter som ”bevis” i min argumentasjon – alt for mange kristne har gjort dette tidligere. Jeg prøver isteden å søke sannheten om Islam og gi leserne et riktig og ærlig bilde av den og -selvsagt – vise hvor den har feil når den sammenlines med Bibelen.

Derfor vil disse artiklene bli dynamiske etter som jeg gjør endringer.

Mitt eneste ønske er at du finner tilgivelse hos Jesus og Guds kjærlighet slik det finnes hos meg og hos alle hans gjenløste mennesker.

Ved Jesu Kristi nåde, min frelser.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.