Treenigheten

Gud er en treenighet av personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Faderen er ikke den samme personen som Sønnen som ikke er den samme personen som Den hellige ånd som igjen ikke er den samme som Faderen. De er ikke tre guder og ikke tre skapelser. De er tre klart forskjellige personer, de er alle én Gud. Hver enkelt kan snakke, kan elske osv. Og det beviser at de er personer. De er i perfekt harmoni og består av en substans.  De er sammen like evige, like og mektige. Om en av de tre ble tatt bort ville det ikke være noen Gud. (Se også ”Et nytt blikk på Treenigheten”) "Another Look at the Trinity")

Jesus, Sønnen, er en person med to naturer, guddommelig og menneskelig. Dette kalles den Hypostatiske forening. Hypostatic Union. Den hellige ånd Holy Spirit er også guddommelig i karakter og er selvbevisst og den tredje personen i Treenigheten.

Men det eksisterer en tilsynelatende en forskjell i noen av funksjonene til medlemmene av treenigheten. Faderen er det Faderen som velger hvem det er som skal bli frelst (Ef 1:4), Sønnen forløser dem (Ef 1:7) og den hellige ånd forsegler dem (Ef 1:13).

Et punkt til som trenger å klargjøres er at Gud er ikke én person, Faderen, med Jesus som den fødte og Den hellige ånd som en kraft. (Jehovas vitner) Jehovah's Witnesses). Ei heller er han en person som hadde tre forskjellige former, dvs. Faderen ble til Sønnen som ble til Den hellige ånd. Gud er heller ikke den guddommelige formen av Jesus (hvor Jesus hadde en menneskelig natur oppfattet som Sønnen og den guddommelige formen oppfattet som Faderen (Enhets teologien) (Oneness theology). Ei heller er Treenigheten en stilling som innehas av tre guder (Mormonismen) (Mormonism).’Ordet ”person” blir brukt for å beskrive de tre medlemmene av guddommen fordi ordet ”person” er det riktige ordet. En person er selvbevisst, kan snakke, elske, hate, si ”du”, ”din”, ”meg”, ”mine” osv. Alle tre enhetene i Treenigheten har disse egenskapene.

Den nedstående tabellen vil vise deg hvordan denne artikkelen omTreenigheten er systematisk tatt fra Bibelen. Den inneholder ikke alt, men er et eksempel.

Det første steget for å bevise denne læresetningen er å vise at det er én Gud. Deretter vil du se at hver av personene kalles Gud, alle skaper, alle tre var involvert i Jesu oppstandelse, alle kan ta bolig i deg, osv. Således er Gud én, men denne ene Gud er tre personer på samme tid. Legg merke til at konseptet om at en person kan være sammensatt ikke er fremmed for Bibelen.  Man og kvinne skal være ett kjød. Tanken om sammensatte personer er nevnt av Gud i 1 Mosebok 2:24.

Det finnes bare én Gud

Det første steget er å slå fast hvor mange guder som finnes: ÉN Jes 43:10: 44:6,8; 45:5; 18:21,22; 46:9; 47:8; John 17:3; 1 Kor 8:5-6; Gal 4:8-9

  • ”Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten mig er det ingen Gud. Jeg omgjordet dig, enda du ikke kjente mig,” (Jes 45,5)
  • ”Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.” (Jes 44,6)
Treenigheten
  Faderen Sønnen Den hellige ånd
Kalles Gud Fil 1:2 Joh 1:1,14; Kol 2:9 Apg 5:3-4
Skaper Jes 64:8 Joh 1:3; Kol 1:15-17 Job 33:4, 26:13
Vekker opp fra de døde 1 Tes 1:10 Joh 2:19; 10:17 Rom 8:11
Tar bolig i mennesket 2 Kor 6:16 Kol 1:27 Joh 14:17
Overalt 1 Kon 8:27 Mat 28:20 Sal 139:7-10
Vet alt    1 Joh 3:20 Joh 16:30; 21:17 1 Kor 2:10-11
Helliggjør 1 Tes 5:23 Heb 2:11 1 Pet 1:2
Gir liv    1 Mos 2:7: Joh 5:21 Joh 1:3; 5:21 2 Kor 3:6,8
Samfunn med 1 Joh 1:3 1 Kor 1:9 2 Kor 13:14; Fil 2:1
Evig Sal 90:2 Mik 5:1-2 Rom 8:11; Heb 9:14
Har vilje Luk 22:42 Luk 22:42 1 Kor 12:11
Snakker Mat 3:17; Luk 9:25 Luk 5:20; 7:48 Apg 8:29; 11:12; 13:2
Kjærlighet Joh 3:16 Ef 5:25 Rom 15:30
Ransaker hjertet Jer 17:10 Åpb 2:23 1 Kor 2:10
Vi tilhører Joh 17:9 Joh 17:6 . . .
Frelser 1 Tim 1:1; 2:3; 4:10 2 Tim 1:10; Tit 1:4; 3:6 . . .
Vi tjener Mat 4:10 Kol 3:24 . . .
Tror på Joh 14:1 Joh 14:1 . . .
Gir glede

. . .

Joh 15:11 Joh 14:7
Dømmer Joh 8:50 Joh 5:22,30

. . .

 

På denne måten er læresetningen om Treenigheten bekreftet ved å se på hele Skriften, ikke bare et enkelt vers. Det er læresetningen som sier at det er én Gud, ikke tre, og at denne ene gud eksisterer i tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.