Czy Biblia jest wiarygodna?

Jedno z najważniejszych pytań zadawanych przez niechrzescijan badających Chrześcijaństwo jest, czy Biblia jest wiarygodna czy nie. Czy można polegać na Biblii? Jeśli została sfałszowana, nie moglibyśmy ufać słowom i czynom przypisywanym Jezusowi. Można więc polegać na Biblii czy nie? Odpowiedź jest – tak. Biblia  jest wiarygodna.

Oryginalne zbiory ksiąg zagineły. Zanim jednak zagineły dokonano ich kopi. Kopie te były niesamowicie dokładne, precyzyjne i ściśle zgodne z oryginałem. Ludzie, którzy sporzadzali owe kopie byli niezwykle oddani Bogu i powierzonemu zadaniu. Bardzo starannie przepisywali oryginalne manuskrypty. Ich sposób kopiowania był tak dokładny i precyzyjny, że sam Nowy Testament uważa sie za 99.5% zgodny z oryginałem. To oznacza, ze wśród 6000 kopii w Grece (Nowy Testament został napisany w języku Greckim) i 21000 kopii w innych językach istenieje tylko 0,5 %  odmienności w tłumaczeniu.  W tej nikłej liczbie większość odmian z łatwością jest korygowana poprzez porównywanie z innymi kopiami, które nie posiadają błedów literowych, albo po prostu na podstawie kontekstu. Warto wiedzieć, że błędy literowe przejawiają sie w takich formach jak literówki, powtarzanie, bądź pomijanie pewnych słówek przez kopistę, który w czasie przepisywania przesuwał wzrok z jednej linijki na drugą pomijając pewne słówka. Różnice te są więc niewielkie. Nic nie zmienia doktrynalnych prawd, a słowa i czyny Jezusa były jak najbardziej wiarygodnie przekazywane.

Badanie starożytnej literatury i jej dokładności w przekazie  jest nazwane historycznością.

Dokładność Biblijnych przekazów z jej oryginałem jest tak duża, że jeśli porówna się ją do innych starożytnych pism, Biblia jest całe lata świetlne w przód jeśli chodzi o liczbę manuskryptów i ich dokladność. Jeśli podważyłoby sie wiarygodność Biblii, tym bardziej trzeba by było odrzucić wiarygodność dzieł Homera, Platona i Arystotelesa, gdyż są one dużo gorzej zachowane od Biblii.

Biblia została napisana przez ludzi natchnionych przez Boga więc jest ona wiarygodna i prawdziwa, i przedstawia historyczne wydarzenia. Kiedy patrzymy na Nowy Testament zdajemy sobie sprawę, że był napisany przez ludzi znających Jezusa osobiście jak i tych, piszących pod ich kierownictwem. Pisali o zmartwychwstaniu Chrystusa. Na piśmie utrwalili wypowiedzi i cuda jakie uczynił.

Wszystko to sprowadza sie jednak do tego, czy Ty wierzysz czy nie w to co jest napisane o Chrystusie. Wierzysz?  

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.