Hva med de forskjellige trosretningene?

av Matt Slick

Grunnen til at det er forskjellige trosretninger innen Kristendommen er at  Bibelen tillater oss å ha forkjellige meninger. Innen Kristendommen er det få essensielle læresetninger  som definerer det å være en kristen.  Dette er de essensielle læresetningene:

  1. Jesus er både Gud og menneske (Joh 1:1,14; 8:24; Kol 2:9; 1. Joh 4:1-4).
  2. Jesus sto fysisk opp fra de døde (Joh 2:19-21; 1 Kor 15:14)
  3. Frelse er av nåde igjennom tro (Rom 5:1; Ef 2:8-9; Gal 3:1-2).
  4. Evangeliet er Jesu død, begravelse og oppstandelse (1 Kor. 15:1-4; Gal 1:8-9).
  5. Det eksisterer bare én Gud (2 Mos 20:3; Isa 43:10; 44:6,8).
  6. Gud eksisterer som en treenighet av personer: Fader, Sønn og Hellige ånd (Se Trinity Treenigheten).
  7. Jesus ble født av Jomfru Maria (inkarnasjonens natur)

Så lenge en kirke aksepterer disse essensielle læresetningen, er den kristen.

Men det er mange ting i skriften som har vært forklart på forskjellige måter.

F.eks. på hvilken ukedag skal man tilbed? Lørdag eller Søndag? Skal vi døpe ved fullstendig neddykking i vann eller holder det å sprinkle litt vann? Skal vi ha nattverd hver søndag, en gang i måneden eller en gang i året? Svarene på disse spørsmålene avgjør ikke om du er kristen eller ikke. Det er pga. disse spørsmålene og andre liknende at forskjellige trosretninger blir dannet. Det betyr ikke at en trosretning motsier en annen. Det betyr at selv om de er enige i de essensielle spørsmål er man uenig i noen ikke essensielle spørsmål. Dette er tillatt i Bibelen.

”Dere skal ta dere av den som er  svak i troen, men dere skal ikke sette dere til doms over forskjellige meninger. For den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forrakte ham som ikke spiser! Og den som ikke spiser må ikke forrakte den som spiser! For Gud har tatt imot ham.  Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde ham oppe. Ett menneske setter en dag høyere enn en annen, et annet menneske holder alle dager for å være like. Enhver av dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn!” (Rom. 14:1-5).

Sørgelig nok er det en annen grunn til forskjellige trosretninger.

Og det er at kristne ikke lever etter Guds vilje. Sannheten er at vi er alle syndere og vi ser ikke alltid øye-til-øye. Den uheldige sannheten er at forskjellene i trosretningene  skriver seg fra vår nærsynthet og mangel på kjærlighet. Men det gode er at Gud elsker oss å mye at han tåler våre feil. Til tross for våre forskjeller, venter det oss en stor belønning i himmelen. Hverken frelse eller fordømmelse er avhengig av våre forskjeller. Vår frelse er basert på vårt forhold til Kristus.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.